Scada Surveys 2018 - Košice


Termín: štvrtok, 28.11.2018, od 9:00 Miesto: hotel Yasmin, Košice

Registrácia

STRÁNKY OPTIMALIZOVANÉ PRE IE 11.x, Chrome 48.x. Copyright (c) Intas s.r.o. 2018

Prihláška na HackFest 2018

Registrujte sa hneď na Scada Survey workshop vyplnením a odoslaním formulára vpravo. Potvrdenie vašej registrácie vám obratom príde na vami zadaný mail. Tešíme sa na stretnutie. Tým spoločnosti Intas, s.r.o.

Intas, s.r.o.

Stromová 10 040 01 Košice e-mail: info@intas.sk url: http://www.intas.sk tel.: +421 55 63 350 12

Ochrana osobných údajov:
Vaše osobné údaje si vysoko vážime a preto ich za žiadnych okolností neposkytneme na spracovanie tretej strane. Všetky horeuvedené osobné údaje získavame za účelom organizačného zabezpečenia a aktívnej komunikácie so záujemcami o odborné konferencie organizované spoločnosťou Intas, s.r.o. (zaslanie pozvánky, zaslanie programu, zaslanie pripomienky o konaní konferencie, získanie spätnej väzby k predmetnej konferencii). Vaše osobné údaje uchovávame po obdobie 3 rokov od dátumu realizácie odbornej aktivity, na ktorú ste sa registrovali.